Wdrożenie technologii wytwarzania dietetycznych środków spożywczych o zamaskowanym smaku i zapachu

24/07/2013

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”


Nazwa inwestycji:
 „Wdrożenie technologii wytwarzania dietetycznych środków spożywczych o zamaskowanym smaku i zapachu”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny


OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Wartość projektu: 7 827 750,23 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 000 000,00 PLN
Okres realizacji: od 06.10.2011 do 24.01.2013Strona internetowa Beneficjenta: www.olimp-labs.com
Strona internetowa POIG: www.poig.gov.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl/
Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/
Strona internetowa Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/index_pl.htm