Symbol 2014

15/01/2015

Program Symbol  jest prowadzony przez redakcje „Monitora Rynkowego“ w „Dzienniku Gazecie Prawnej“ i „Monitora Biznesu“ w „Rzeczpospolitej“. Symbolami wyróżnia się najbardziej twórcze, dynamiczne podmioty, funkcjonujące w różnych sferach życia publicznego. Począwszy od świata nauki, poprzez gospodarkę, medycynę, kończąc na szeroko pojętych usługach. Laureatami stają się prawdziwi potentaci, firmy o światowej renomie i globalnym zasięgu działania.