Oświadczenie Olimp Laboratories – produkty z ekstraktem Tribulus terrestris

02/02/2015

INFORMACJA O WSTRZYMANIU OBROTU PRODUTKAMI ZAWIERAJĄCYMI SUROWIEC – EKSTRAKT Z TRIBULUS TERRESTRIS

Olimp Laboratories Sp. z o.o. postanowił wstrzymać obrót wszystkimi produktami zawierającymi w składzie ekstrakt z Tribulus Terrestris pochodzący od jednego z dostawców. Decyzja ta spowodowana jest wykryciem śladowej ilości związku THC w produkcie Erekton nr partii 01620314 i Tribusteron 90 nr partii 00500813 zawierających ww. ekstrakt.
Niezależne badania analityczne potwierdziły występowanie w ww. surowcu związku o nazwie THC, który normalnie nie jest i nie powinien być obecny w ekstrakcie z Tribulus Terrestris. Wedle dostępnych danych naukowych oraz niezależnej ekspertyzy naukowej, tak śladowe ilości THC obecne w ww. produktach Olimp zawierających ekstrakt z Tribulus Terrestris nie powodują żadnego negatywnego wpływu na zdrowie, ani nie stanowią żadnego innego zagrożenia.

Co więcej, stosując produkt zgodnie z jego zalecanym dziennym spożyciem określonym na opakowaniu, a nawet drastycznie je przekraczając  do organizmu może zostać wprowadzona znikoma ilość THC, która nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. 

Pomimo tego, mając na uwadze dobro konsumentów, zdecydowano o tymczasowym wstrzymaniu obrotu wszystkimi produktami Olimp zawierającymi w składzie ekstrakt Tribulus Terrestris do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

Pragniemy nadmienić, że surowce Tribulus Terrestris użyte do ww. produktów zostały poddane obowiązkowej kontroli sanitarnej i uzyskały świadectwo wydane przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Świadectwa te potwierdziły, że surowce te mogą być przeznaczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, spełniają wymagania zdrowotne i mogą być spożywane przez ludzi. W/w świadectwo jest warunkiem   wprowadzenia surowca do  obrotu na teren Unii Europejskiej. Tym samym producent ma prawo zakładać, że skoro towar został skontrolowany przez Inspekcję Sanitarną i posiada stosowne świadectwo to spełnia wymagania zdrowotne jako środek spożywczy.

Niezależna ekspertyza naukowa oraz opracowanie graficzne i tabelaryczne potwierdzające brak zagrożenia dla zdrowia konsumentów ze strony produktów Olimp zawierających ekstrakt z Tribulus Terrestris, w którym stwierdzono występowanie THC są dostępne pod następującymi adresami  internetowymi:

link do ekspertyzy naukowej
-link do opracowań graficznych i tabelarycznych

Zwracamy jednocześnie uwagę, że przypadek obecności THC w ekstrakcie z Tribulus Terrestris w produktach Olimp nie jest odosobniony. Z informacji publicznych wynika, że THC wystąpiło w ostatnim czasie co najmniej w czterech środkach spożywczych zawierających w składzie ekstrakt z Tribulus Terrestris dostępnych w ofercie innych producentów.