Olimp Labs Przedsiębiorstwem Fair Play

02/12/2019

Olimp Labs otrzymała trzy nagrody w ramach ogólnopolskiego programu, w którym weryfikowane i oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, w tym sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa. Główną ideą programu jest upowszechnianie oraz promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Firma otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play 2019, Nagrodę Specjalną za szczególną działalność innowacyjną oraz dedykowany dla prezesa zarządu Stanisława Jedlińskiego tytuł Ambasadora Fair Play.

W uroczystej finałowej gali programu Przedsiębiorstwo Fair Play uczestniczyło ponad 600 osób, które pozytywnie przeszły weryfikację w zakresie stosowania zasad etyki biznesu. Tegoroczna edycja programu odbyła się pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa. Wydarzenie wsparli także Marszałkowie oraz Wojewodowie, którzy objęli program patronatem honorowym. W imieniu Olimp Labs otrzymane nagrody odebrał Henryk Cieśla, Dyrektor ds. Ekonomicznych.

Niezwykle cennym wyróżnieniem jest tytuł „Ambasadora Fair Play w Biznesie”, który przyznawany jest osobowościom polskiego biznesu, wyłonionym spośród kadry zarządzającej z przedsiębiorstw będących wieloletnimi laureatami programu. W tym roku otrzymał go Stanisław Jedliński – prezes zarządu Olimp Labs. – Olimp Labs to firma rodzinna, dla której zasady postępowania Fair Play w biznesie są najważniejszym wyznacznikiem jej działalności. Etyka w codziennej pracy ma dla nas podstawowe znaczenie. Od 30 lat dostarczamy naszym klientom produkty najwyższej jakości, którą to stawiamy na pierwszym miejscu. Nasze cele osiągamy dzięki zaangażowaniu pracowników, dbałości o jakość surowców i najwyższe standardy wytwarzania. Postępując etycznie w stosunku do pracowników, kontrahentów i klientów na przestrzeni trzech dekad z niewielkiej firmy urośliśmy do skali międzynarodowej korporacji. Mimo upływu czasu i drogi jaką przeszliśmy pozostaliśmy wierni rodzinnym wartościom – podkreśla Stanisław Jedliński.

Program funkcjonuje w Polsce od 20 lat, a jego założenia wpisują się w działania Unii Europejskiej, dla której promocja kultury przedsiębiorczości stanowi jedno z najważniejszych zadań. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zdecydowanie zmienił się poziom świadomości Polaków jako konsumentów. Upowszechniły się terminy, takie jak: „slow shopping”, „cruelty free”, „etyczne zakupy” czy „świadome zakupy”. Klienci coraz większą wagę przywiązują do tego, czy produkt lub usługa pochodzi od firmy działającej z poszanowaniem prawa, środowiska i godności człowieka. Olimp Labs jako znaczący pracodawca wyznacza standardy postępowania dla całego regionu.