Lider Województwa Podkarpackiego – XI-krotny w latach 2009 – 2019

30/12/2019

Lider Województwa Podkarpackiego to prestiżowe wyróżnienie dla firm posiadających najlepsze wyniki finansowe oraz osiągnięcia w aktywnej walce z bezrobociem. Wyróżnienie przyznawane jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie.